velkomstpjece

Velkommen til strandmarken 

Velkommen til Strandmarken

 

Strandmarken er en 

Selvejende institution, tilknyttet SPIA


vores adresse er: 

Strandhave vej 20 a

2650 Hvidovre

+45 3678 6311

 

info@strandmarken.dk

www.strandmarken.dk

 

Leder: Carsten Sørensen

Souschef: Mette Elmgaard

 

 


Velkommen til Strandmarkens børnehave – og vuggestue!


 • Vores hus er et hus for små mennesker og store mennesker!
 • Her er det vigtigt at børn og voksne har det godt. Det er afgørende at børn er børn.
 • Derfor skaber vi også rammerne for at læring, fællesskab og leg hænger sammen, fordi børn lærer gennem leg, oplevelser i differentierede fælleskaber med andre børn) og ved at sanse omverdenens indtryk.
 • Vi mener, at gensidig respekt og forståelse skaber øget rummelighed. Vi har en forholdsvis åben struktur i huset og arbejder projektbaseret på stuerne, det være sig trafik-, billedkunst-, sundhed – bevægelse - og naturprojekter mv.
 • Samtidig har vi og et varierende antal vikareVi har barnets perspektiv som en rød tråd i vores pædagogiske arbejde. Vi mener at institutionslivet er et meget vigtigt livs-stadie, og det er afgørende, at børnene har en masse gode redskaber med i rygsækken, når de starter i skolen.
 • Vi er 12 fastansattei strandmarken
 • Samtidig har vi og et varierende antal vikare
 • Endvidere har vi tilknyttet en logo pæd. (PPR talepædagog, Hvidovre Kommune). Ligeledes har vi samarbejde med Hvidovre kommunes PPR psykolog og sundhedsplejerske, skoler samt Børn - og Unge Forvaltningen i Hvidovre kommune

Husets pædagogik

 • I Strandmarken arbejder vi med en anerkendende og inkluderende pædagogik med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, trivsel og dannelse. Det er afgørende, at det enkelte barn føler sig set og hørt og har mulighed for aktiv deltagelse i pædagogiske aktiviteter og i differentierede fællesskaber (Dette sker via aktiviteter på stuerne og projekter på tværs i huset). Vi arbejder udfra et værdigrundlag, hvor socialisering, kreativitet, empati, udvikling og fællesskab er vores fundament. Vi har fokus på det enkelte barns udvikling og læring. Strandmarken arbejder i henhold til dagstilbudsloven og vores læreplan er fundamentet for vores daglige pædagogiske praksis (se læreplanen på vores hjemmeside www.strandmarken.dk).

Stuer

 • I vuggestuen arbejder vi derudover med begrebet ”educare”,  der står for læring og omsorg, hvilket betyder, at der arbejdes med barnets udviklingsrum og udviklingspotentiale, hvor omsorg og tryghed er fundamentet og hvor barnet bliver anderkendt og set.
 • Huset består af tre stuer, hvor alle kender alle, og børnene har også venskaber på tværs i huset.
 • Vi lægger stor vægt på pædagogisk faglighed og at vores hus er et sted, hvor børn og voksne har det godt. Hvor der er plads til kreativitet, spontanitet og sjov. Vi lægger ligeledes vægt på at der er en god tone i huset og at vi snakker til hinanden på en anerkendende, respektfuld måde.
 • Vi mener at de sociale kompetencer og måden vi er overfor hinanden på er fundamentet for vores hus og forudsætningen for det enkelte barns udvikling og trivsel. 
 • Vi lægger vægt på fotodokumentation, som redskab til at beskrive børnenes dagligdag.
 • Pædagogiske fokuspunkter:
  • Sang og musik
  • Sprog,
  • deltagelse i fællesskaber,
  • projektarbejde

Praktiske oplysninger

 • Vi henstiller til at børnene kommer inden kl. 9. Så der er god tid til en rolig og tryg aflevering, inden formiddagens samlinger, aktiviteter mv. går i gang. (Er der brug for voksensupport ved afleverings- og vinke situationer, så sig bare til, vi står selvfølgelig altid til disposition).
 • Tjek altid info på Aula, månedsplanen, nyhedsbreve og vedr. aktiviteter på stuen, projekter, udflugter, mærkedage og andet.
 • Børn skal altid afleveres i selve institutionen.
 • Ved ture tager vi som hovedregel ikke mod børn, når vi har forladt institutionen. Dette af hensyn til sikkerhed og planlægning af hvilke børn/antal der tager af sted med antal voksne.
 • Der er altid mulighed for at aflevere sit barn i Strandmarken evt. på en anden stue, hvis stuen er på tur (dog ikke fælles ture).
 • Ved fælles ture for hele huset, er Strandmarken lukket i det tidsrum vi er væk. Der bliver selvfølgelig sat opslag op omkring turen inden. Vær særligt opmærksom på dette i sommerperioden.
 • Vi vil gerne have besked hvis barnet holder fri, er sygt eller holder ferie.
 • Vi skal have besked, hvis barnet bliver hentet af andre end forældrene.
 • Vi bestræber os på at komme ud hver dag uanset vejret. Husk derfor at barnet skal have praktisk tøj liggende i institutionen og vuggestuen til alt slags vejr. Indesko og rigeligt med skiftetøj relaterende sig til årstiden (med navn i) skal ligeledes ligge på barnets plads.
 • Garderoberne skal tømmes ca. en gang om måneden af hensyn til rengøringen (se månedsplan)
 • Blebørn 0 – 3 år får bleer i institutionen. Blebørn på 3 år og ældre… skal medbringe bleer hjemmefra.
 • Legetøj: Stuerne vurderer om der må medbringes legetøj.  (I fald der medbringes legetøj er det på eget ansvar)
 • Vi henstiller til at legetøjet ikke støjer og at det ikke kan være til fare for børnene.
 • I sommerperioden bør I smøre børnene med solcreme hjemmefra. Efter middag giver vi børnene et ekstra lag til beskyttelse resten af dagen.
 • Vi oplever desværre (omend meget sjældent) at store børn forsøger at forlade børnehaven. Derfor anmoder vi om, at også I taler med børnene om vigtigheden af aldrig at gå fra institutionen. Og at I sørger for at børnene aldrig åbner yderdøre og låger selv.
 • Dagsrytmen
 • Kl. 6.30 starter dagen. Vi åbner på Pandastuen, hvor der er morgenmad til kl. 7.30.
 • Forældrene er velkomne til at sætte sig sammen med os og drikke en kop kaffe eller the. Husk altid at sige godmorgen til en voksen, så vi ved at barnet er kommet.
 • Mellem Kl. 7:30 & 8:00 deler vi os på de respektive stuer, hvor vi tager imod de børn, der afleveres. Vi lægger vægt på at børnene lander godt, og får sendt far og mor godt af sted.
 • Kl. 9 er det øvrige personale mødt ind. På dette tidspunkt vil der være formiddagsmad, som består af knækbrød/brød med smør og årstidens frugt. Om formiddagen er der forskellige pædagogiske aktiviteter såsom samlinger og projekter mv. ude eller inde.
 • Kl. 11 spiser vi frokost. Dagens menu står på ugens madplan der lægges op på TABULEX hver mandag.
 • De børn der har behov for det, sover til middag efter frokost. Resten går på legeplads eller leger indenfor. Personalet afholder en halv times pause på skift mellem 12:30 og 14:00.
 • Kl. 14:30 spiser vi eftermiddagsmad på stuerne. Den består som regel af hjemmebagt brød og årstidens frugt og/eller grønt.
 • Derefter leg, hygge og aktiviteter, inde som ude, indtil børnene afhentes løbende til kl. 17.00.
 • Kl. 17.00 lukker vi (fredage lukker vi kl. 16.)
 • Husk altid at sige farvel til en voksen, så vi ved, at dit barn er gået hjem.