Hjem

SANG & MUSIK INSTITUTION

Åbningstider

Mandag - Torsdag
06.30 - 17.00
Fredag
06.30 - 16.00
Lørdag - Søndag
Lukket

Lukkedage.

kommunens daginstitutioner og dagpleje har følgende lukkedage.


 • Dagene mellem jul og nytår, inklusiv den 24. december og 31. december
 • 1. maj
 • Dagene før påske - mandag, tirsdag og onsdag før Skærtorsdag
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag den 5. juni
 • Hvidovre Kommune tilbyder alternativ pasning på lukkedagene, dog ikke grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december.

Legeplads & udeliv

I strandmarken vægter vi legeplads & udeliv højt. 

Sang glad

Som sang og musik institution blev vi af sangens hus certeficeret i 2019. vi er stolte over at have en skarp profil på lige netop sang og musik 

 

Traditioner

 • Fastelavn.
 • Påske.
 • Afslutning for kommende skolebørn.
 • Børnehavens fødselsdag: 15. september.
 • Jul.
 • Stuerne har julekalender i dec.
 • Julefest..

Indkøring

Indkøring af nye børn (og deres forældre)

 • Det er en god idé, at besøge børnehaven, og den stue dit barn skal gå på inden opstart. I forbindelse med første besøg afholder vi en før-opstartssamtale, hvor vi fortæller om institutionen og hvordan vi tænker at indkøringen skal forgå for dit barn og dig. For os drejer det sig om at tage godt imod dit barn Det drejer sig om tryghed og tillid. Derfor er det vigtig at lave en forventningsafstemning og en ramme for indkøring sammen med personalet på stuen. Som udgangspunkt kører vi ind over tre dage til en uge.
 • Vi lægger vægt på, at vi sammen skaber en ramme for god dialog og tillid, som fundamentet til et godt samarbejde imellem institution og forældre.
 • Efter 14 dage tager vi en opstartssamtale og en opfølgningssamtale efter tre måneder.

Vuggestuen

I vuggestuen arbejder vi derudover med begrebet ”educare”, der står for læring og omsorg, hvilket betyder, at der arbejdes med barnets udviklingsrum og udviklingspotentiale, hvor omsorg og tryghed er fundamentet og hvor barnet bliver anderkendt og set.

Huset består af tre stuer, hvor alle kender alle, og børnene har også venskaber på tværs i huset.

Vi lægger stor vægt på pædagogisk faglighed og at vores hus er et sted, hvor børn og voksne har det godt. Hvor der er plads til kreativitet, spontanitet og sjov. Vi lægger ligeledes vægt på at der er en god tone i huset og at vi snakker til hinanden på en anerkendende, respektfuld måde.

Vi mener at de sociale kompetencer og måden vi er overfor hinanden på er fundamentet for vores hus og forudsætningen for det enkelte barns udvikling og trivsel.

Vi lægger vægt på fotodokumentation, som redskab til at beskrive børnenes dagligdag.

Struktur, normering 

 • I huset går der i snit (ud fra års norm) ca. 54 børn i alderen ca. 0 år - 6 år. 
 • Huset består af tre stuer. En småbørnsgruppe (Junglestuen), en Flex stue (Pandastuen) og en storbørnsgruppe (Steppeulvene).
 • Børnene starter på Junglestuen (0-2 år) og rykker op på Panda (ca. 2-4 år) og slutter af på Steppeulvene (ca. 4-6 år).
 • I en kombineret 0 – 6 år dagsinstitution som Strandmarken, kan børnegrupperne variere. Der kan være sæsoner, hvor vi har mange små børn eller store børn. Dette giver en overbelægning på stuerne og herved kan der være en overrepræsentation af en bestemt børnegruppe, end det vi er normeret til.
 • I Sådanne situationer ser vi os nødsaget til at justere og tilpasse stuernes struktur og det pædagogiske fokus i forhold til den givne børnesammensætning, og her kan det være nødvendigt at rykke de største børn op i næste gruppe, hvis der er behov for dette.
 • I forbindelse med skift vil der blive taget højde for belægningsgraden på stuerne samt barnets relationer og dets udviklingspotentiale.
 • ”Betaling af takst i Hvidovre kommunes kombinerede institutionerI Hvidovre Kommune opkræves der vuggestuetakst, når barnet er mellem 0 og 3 år, og børnehavetakst fra den 1. i den måned, barnet fylder 3 år og indtil skolestart.
 • Børn i Hvidovre Kommunes kombinerede institutioner kan begynde i en børnehavegruppe/fleksgruppe, inden de er fyldt 3 år. Det er ledelsen af det enkelte dagtilbud, der i samråd med personalet, beslutter dette ud fra hensynet til barnet og børnegruppen.Et af de overordnede formål i dagtilbudsloven er, at børns overgange mellem forskellige tilbud skal tilrettelægges, så de er så ukomplicerede og harmoniske som muligt. Børnene skal opleve overgangene som naturlige i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder, at et barn der rykker fra en vuggestuegruppe til en børnehavegruppe, skal imødekommes med de behov, barnet har. Det skal bemærkes, at normeringen i en vuggestuegruppe/fleksgruppe/børnehavegruppe kan variere efter børnenes behov. Det er lederen af det enkelte dagtilbud som er ansvarlig for gruppernes sammensætning. Typisk er normeringen i vuggestuegruppe højere end i en børnehavegruppe, mens normeringen i en fleksgruppe typisk er mindre end i en vuggestuegruppe og højere end i en børnehavegruppe.Forældrebetalingen vil indeholde udgifter til bl.a. bleer frem til den 1. i den måned, barnet fylder 3 år, selvom barnet er rykket ind i en børnehavegruppe/fleksgruppe.

MADORDNING

 • Madordningen i Strandmarken startede den 1. Oktober 2014.Formål med madordningen i Strandmarken: Børnene får sunde og nærende måltider, og den rigtigt sammensatte næring. 

Retningslinjer

 • Vi henstiller til at børnene kommer inden kl. 9. Så der er god tid til en rolig og tryg aflevering, inden formiddagens samlinger, aktiviteter mv. går i gang. (Er der brug for voksensupport ved afleverings- og vinke situationer, så sig bare til, vi står selvfølgelig altid til disposition).
 • Tjek altid info på Aula, månedsplanen, nyhedsbreve og vedr. aktiviteter på stuen, projekter, udflugter, mærkedage og andet.
 • Børn skal altid afleveres i selve institutionen.
 • Ved ture tager vi som hovedregel ikke mod børn, når vi har forladt institutionen. Dette af hensyn til sikkerhed og planlægning af hvilke børn/antal der tager af sted med antal voksne.
 • Der er altid mulighed for at aflevere sit barn i Strandmarken evt. på en anden stue, hvis stuen er på tur (dog ikke fælles ture).
 • Ved fælles ture for hele huset, er Strandmarken lukket i det tidsrum vi er væk. Der bliver selvfølgelig sat opslag op omkring turen inden. Vær særligt opmærksom på dette i sommerperioden.
 • Vi vil gerne have besked hvis barnet holder fri, er sygt eller holder ferie.
 • Vi skal have besked, hvis barnet bliver hentet af andre end forældrene.
 • Vi bestræber os på at komme ud hver dag uanset vejret. Husk derfor at barnet skal have praktisk tøj liggende i institutionen og vuggestuen til alt slags vejr. Indesko og rigeligt med skiftetøj relaterende sig til årstiden (med navn i) skal ligeledes ligge på barnets plads.
 • Garderoberne skal tømmes ca. en gang om måneden af hensyn til rengøringen (se månedsplan)
 • Blebørn 0 – 3 år får bleer i institutionen. Blebørn på 3,1 år og ældre… skal medbringe bleer hjemmefra.
 • Legetøj: Stuerne vurderer om der må medbringes legetøj.  (I fald der medbringes legetøj er det på eget ansvar)
 • Vi henstiller til at legetøjet ikke støjer og at det ikke kan være til fare for børnene.
 • I sommerperioden bør I smøre børnene med solcreme hjemmefra. Efter middag giver vi børnene et ekstra lag til beskyttelse resten af dagen.
 • Vi oplever desværre (omend meget sjældent) at store børn forsøger at forlade børnehaven. Derfor anmoder vi om, at også I taler med børnene om vigtigheden af aldrig at gå fra institutionen. Og at I sørger for at børnene aldrig åbner yderdøre og låger selv.
 • Børnehavebørn på legepladsen (”uden voksne”..  men ikke uden opsyn)

  • Vi har en regel om, at der kan være 6 børnehavebørn på legepladsen, uden at der er en voksen der følger med. Dette betyder dog ikke at børnene er uden opsyn. Samtidigt vurderer vi hvilke børn der kan være på legepladsen selv.

AULA

Har du problemer med Aula  så prøv guide her.