bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelse 

Forældremøde

 • Vi afholder forældremøde en gang årligt 
 • (herunder valg til bestyrelsen)

 

Forældrebestyrelsesarbejde

 • Børnehavens bestyrelse består af 5 forældrerepræsentanter inkl. en suppleant, en repræsentant fra Hvidovre kommune, en repræsentant for personalegruppen. Endvidere deltager Leder og souschef også i bestyrelsesmøderne. (Ledelsen har ingen stemmeret). Valg af forældrerepræsentanter sker på det årlige forældremøde i maj måned.
 • Som forældrerepræsentant repræsenterer man ikke sit eget barn, man arbejder for Strandmarken og støtter op om det fælles bedste, til gavn for hele institutionen og derved også til gavn for alle børn.
 • Forældrerepræsentanterne sidder henholdsvis for et og to år ad gangen i bestyrelsen. Der er ca. 4. bestyrelsesmøder om året á to timers varighed, som ligger i aftentimerne kl. 17 - 19
 • Eksempler på forældrebestyrelsesarbejde: Opdatering og forskønnelse af legepladsen, bl.a. implementering af nye legeredskaber med fokus på motorik (i samarbejde med ledelse og personale). Planlægning af arbejdsdage med fokus på maling og istandsættelse ude som inde. Søgning af fonde samt godkendelse af pædagogiske lukkedage, hvor personalet arbejder med pædagogiske temaer mv.
 • Bestyrelses sammensætning:
 • Formand på valg i ulige år:
 • næstformand på valg lige år 
 • Sekretær på valg i lige år:
 • Menigt medlem valg i lige år:
 • suppleant valg i ulige år:

 • Personale repræsentant på valg hvert år:


Kontakt bestyrelsen. 

bestyrelsen kan kontaktes via AULA 

 

 • Formand Louise
 • næstformand Tilla
 • Sekretær Pia
 • Menigt medlem Njal
 • suppleant Christina 

 • Personale repræsentant Gitte